Авист ЕООД (Avist EOOD) е предприятие в България, с централен офис в Петрич. Работи в индустрията за Производство на устройства за окабеляване. Компанията е създадена на 09 септември 2002. В момента компанията има общо 133 (2018) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Авист ЕООД (Avist EOOD) отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 66,76% през 2017. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 52,47%. Маржът на нетната печалба на Авист ЕООД (Avist EOOD) намалява с 2,33% през 2017.